V prvom rade si treba ozrejmiť, čo to vlastne S.R.O. je?

Za touto oficiálnou skratkou sa skrýva spoločnosť s ručením obmedzeným ide o právnu formu obchodnej spoločnosti, ktorá sa vyskytuje na našom území. Základné http://www2.hm.com/sk_sk/zeny/nakupovat-podla-vyrobku/basics.html imanie tu tvoria vopred dohodnuté vklady všetkých spoločníkov tejto konkrétnej spoločnosti. Takéto typy podnikania u nás fungujú už dostatočne dlho. Konkrétne je to vyše 100 rokov. V súčastnosti sú na Slovensku evidovaný vyše 200 000 spoločnosti s ručením obmedzeným. Každá firma je evidovaná a tiež zapísaná v obchodom registri. Ak by došlo k jej zrušeniu bude z tohto zoznamu odstránená.

predaj

Založiť si takúto obchodnú formu podnikania môže jedna osoba alebo viacerí spoločníci no najviac ich však môže byť 50. Každý jeden spoločník následne ručí za záväzky spoločnosti iba do výšky svojho vkladu. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Tvoria ho všetci spoločníci vrátane vás. Väčšina spoločníkov ma rovnaké kompetencie samozrejme fungujú tu aj výnimky. Takou tou je napríklad konateľ danej spoločnosti. Je to oprávnená osoba konať v mene tejto spoločnosti. Konateľov môže byť v jednej spoločnosti pripadne aj viac. Každý konateľ môže byť súčasťou aj právoplatným spoločníkom vo spoločnosti no nemusí byť stále tomu tak. Všetkých spoločníkov zaväzuje spoločná spoločenská zmluva.

predaj

No okrem založenia samotnej spoločnosti s ručením obmedzeným existuje spôsob, ako takúto podobnú spoločnosť kúpiť. Jedna sa o predaj sro a ich cena. Vyhnete sa tak často zdĺhavým a komplikovaným úkonom, ktoré treba vykonať pred a počas každého založenia spoločnosti. Môžete si tak povedať, že tieto záležitosti jednoducho preskočíte a začnete sa venovať len výlučne svojmu biznisu. Výhodou je tiež už splatené základné imanie firmy. Okrem už zabehnutých spoločnosti existuje aj inovatívna možnosť, ako kúpiť novovzniknuté spoločnosti. Tento spôsob sa nazýva ready- made. Ide o výlučne novozaložené spoločnosti. Tieto spoločnosti majú taktiež splatené imanie spoločnosti a vybavené všetky potrebné úkony na to aby mohli spoločnosti vykonávať svoje činnosti. Čo sa týka samotných cien tie sa pohybujú v rozmedzí od 1000 do 4000€.