Najnovšou povinnosťou majiteľov nehnuteľností je mať energetický certifikát budov Certifikaciabudovy a ten musia uchovávať počas trvania jeho platnosti, ak sa rozhodnú budovu predať, musia novému vlastníkovi odovzdať aj platný certifikát, to platí aj pri prenájme, ale nájomcovi dávajú overenú kópiu. Energetický štítok je vlastník povinný vystaviť na viditeľnom mieste do 5 dní od jeho prevzatia, ale týka sa to iba budov s podlahovou plochou väčšou ako 500m2 navštevovaných verejnosťou.

Štítok na viditeľnom mieste

Úlohou energetických certifikátov má byť zníženie energetickej náročnosti stavieb, ich cieľ sa skrýva v optimalizácii vnútorného prostredia, a tiež zníženie množstva vyprodukovaného CO2. Oceňovanie stavieb na trhu do značnej miery ovplyvňuje aj tento certifikát, pretože sa podieľajú dosť veľkou mierou na spotrebe energetických zdrojov. Vyhotovenia energetického certifikátu musia byť dve, podľa vyhlášky jedno z nich ostáva vlastníkovi budovy a druhé treba odovzdať registratúre oprávnenej osoby.

V praxi platia požiadavky napríklad na energetickú triedu A1 pre všetky stavby, ktorých základy boli postavené po 1.1.2016. Ukazovateľom tejto triedy je primárna energia. Pre budovy, ktoré boli postavené pred 31.12.2015 platí požiadavka na energetickú triedu B. Pri tvorbe energetického certifikátu je dôležitý výsledok, a tým je primárna energia, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu na jeho prvej strane.

Novostavby sú pod drobnohľadom

Existuje však aj veľa druhov budov, ktorých sa povinnosť energetického certifikátu netýka, a tam patria:

-pamätníky a budovy, ktoré majú historickú či architektonickú hodnotu, a preto sú chránené, stavby, ktoré sú súčasťou prostredia a dodržanie požiadaviek na energetickú zmenu hospodárnosti by malo neprijateľný vplyv na ich vzhľad či charakter

-všetky stavby, ktoré sa využívajú na náboženské podujatia či bohoslužby ako sú kostoly a podobne

– dočasné stavby, ktorých užívanie je plánované na obdobie kratšie ako 2 roky

-nebytové budovy, dielne, poľnohospodárske či priemyselné stavby

-bytové budovy pri užívaní kratšie ako 4 mesiace počas roka

-budovy stojace samostatne s úžitkovou plochou menšou ako 50m2